Sarah Crossan

Sarah Crossan lived in Dublin until she was six-years-old when her family emigrated to the UK. After studying at The University of Warwick and The University of Cambridge, she worked as an English teacher for ten years, in both England and the United States, before becoming a full-time writer in 2012.

Sarah’s novels The Weight of Water and Apple and Rain were shortlisted for the CILIP Carnegie Medal and the CBI Book of the Year Award. In 2016, Sarah’s verse novel One won the CILIP Carnegie Medal and CBI Book of the Year Award as well as The Bookseller YA Book Prize, the CLiPPA Poetry Award, and many other awards. In 2017 the Dutch translation of One, Een, won the Dioraphte Literature Prize and the German translation, Eins, received a double-shortlisting for the prestigious Deutsche Jugendliteraturpreis. In 2017 Sarah published We Come Apart, her first collaboration with Costa Children’s Book Award winner Brian Conaghan, which was also shortlisted for several awards. Sarah’s latest novel for teenagers, Moonrise, has been shortlisted for the Costa Children’s Book Award, the CBI Book of the Year Award, The Bookseller YA Book Prize and the Bord Gáis Energy Irish Book Awards DEPT51@Eason Teen/Young Adult Book of the Year 2017. Sarah was chosen to represent Ireland at the International Children’s Literature Hay Festival 2017 in Aarhus, Denmark. Her short stories and poems have been included in several collections including Amnesty International’s Here I Stand. Sarah is also the author of the dystopian novels Breathe and Resist. Her novels have been translated into more than twenty languages and her debut, The Weight of Water, has been adapted for the stage four times.

Bhí cónaí ar Sarah Crossan i mBaile Átha Cliath go dtí go raibh sí sé bliana d’aois, tráth a d’imigh a teaghlach ar imirce chuig an Ríocht Aontaithe. Tar éis di staidéar a dhéanamh in Ollscoil Warwick agus Ollscoil Cambridge, d’oibrigh sí mar mhúinteoir Béarla ar feadh deich mbliana, i Sasana agus sna Stáit Aontaithe, sula ndeachaigh sí i mbun oibre mar scríbhneoir lánaimseartha in 2012.

Cuireadh úrscéalta Sarah, The Weight of Water agus Apple and Rain ar an ngearrliosta i gcomhair Bhonn Carnegie CILIP agus Duais Leabhar na Bliana CBI. In 2016, bhuaigh Sarah Bonn Carnegie CILIP agus duais Leabhar na Bliana CBI chomh maith le Duais Leabhair do Dhaoine Fásta Óga The Bookseller, Duais Filíochta CLiPPA, agus go leor duaiseanna eile dá húrscéal véarsaíochta, One. Sa bhliain 2017, bhuaigh an t-aistriúchán Ollainnise de One, Een, Duais Litríochta Dioraphte agus ainmníodh an t-aistriúchán Gearmáinise, Eins, ar ghearrliosta faoi dhó do Ghradam Deutsche Jugendliteraturpreis mór le rá. An bhliain chéanna, d’fhoilsigh Sarah We Come Apart, a céad comhoibriú le buaiteoir Ghradam Leabhar Leanaí Costa, Brian Conaghan, agus ainmníodh an leabhar sin ar ghearrliosta do roinnt gradam freisin. Ainmníodh úrscéal is déanaí Sarah do dhéagóirí, Moonrise, i gcomhair Ghradam Leabhar Leanaí Costa, Leabhar na Bliana CBI, Duais Leabhair do Dhaoine Fásta Óga The Bookseller, agus Gradaim Leabhar Éireannach Bhord Gáis Energy – Leabhar na Bliana DEPT51@Eason do Dhéagóirí/Dhaoine Fásta Óga 2017. Roghnaíodh Sarah chun ionadaíocht a dhéanamh d’Éirinn ag an bhFéile Idirnáisiúnta um Litríocht do Leanaí (Hay Festival/Aarhus 2017) sa Danmhairg. Áiríodh a gearrscéalta agus a dánta i roinnt bailiúchán, Here I Stand de chuid Amnesty International ina measc. Is í Sarah údar na n-úrscéalta diostóipeacha Breathe agus Resist freisin. Aistríodh a cuid úrscéalta go níos mó ná scór teangacha agus cuireadh a céad úrscéal, The Weight of Water, in oiriúint don stáitse ceithre huaire.